Baner
STRONA GŁÓWNA ----- NAUKA i ZABAWA

 FUNKCJE KLAWIATURY


Każda klawiatura zawiera następujące bloki klawiszy:

- Blok klawiszy alfanumerycznych

- Blok klawiszy numerycznych

- Blok klawiszy sterujących kursorem

- Blok klawiszy funkcyjnych

Klawiatura

Centralną część klawiatury komputera zajmują klawisze alfanumeryczne,
na których umieszczone są symbole liter.

Inną grupą klawiszy są klawisze sterujące i mające specjalne przeznaczenie. Mogą one służyć
do zatwierdzania poleceń, usuwania znaków z tekstu lub współtworzyć tzw. skróty klawiaturowe, uruchamiające specjalne funkcje programów. Klawiszami sterującymi komputera są np.
klawisze SHIFT, ESC, BACKSPACE, CTRL, ALT…

Klawiatura

Klawiatura

Klawiatura

Klawiatura

Osobną grupę klawiszy stanowią klawisze sterujące ruchem kursora tekstowego.
W technice komputerowej, kursorem nazywany jest migający znak podkreślenia,
migający znak lub migający prostokąt.

Klawiatura

Kursor wskazuje na ekranie miejsce w którym pojawi się
następny znak wprowadzony z klawiatury


Odrębnym blokiem na klawiaturze komputera jest klawiatura numeryczna,
przypominająca nieco klawiaturę kalkulatora.

Klawiatura

Gdy umieszczona na klawiaturze dioda z opisem NUM LOCK jest zgaszona- klawiatura numeryczna dubluje po prostu klawisze sterujące. Aby włączyć tryb wpisywania liczb,
należy użyć klawisza NUM LOCK


Ostatnim blokiem są klawisze mające przypisane funkcyjne znaczenie. Ich działanie zależy od programu, z którego, z którego w danej chwili się korzysta. Na przykład F1 wywołuje się Pomoc.

Klawiatura

Valid XHTML 1.0 Transitional